Välkommen till Ekenäs Landsbygds Marthaförening

Föreningen är grundad år 1936 för området väster om Pojoviken, det vill säga Österby, Vesterby, Trollböle och Leksvall. Numera bor cirka hälften av medlemmarna i stadens centrum, där vi också har vår föreningslokal Aronia, på adressen Sigfrid Aronigatan 6 B.

Verksamhet
Föreningsmöten hålls var tredje måndag kl.18.30 på Aronia, från slutet av september till slutet av maj. Varje möte har ett givande program, ofta föredrag eller presentationer, men också exempelvis bingo och blomauktioner. Vi firar våra jubilarer både vår och höst med fest på restaurang. Föreningen ordnar påsk- och julbasar. Föreningen har en klubb, tisdagasklubben, för daglediga Marthor som samlas under perioden oktober–april varje tisdag kl.14–16 på Aronia. På programmet står bland annat basarförberedelser och Moder Teresa-filtar. Kontaktperson för tisdagsklubben är Vega Boström, 0400 942 869.

Till föreningen hör också kretsen Aronicorna, läs mera här.

Kontakta oss!

Ordförande Camilla Holmström
Tfn 040 8610 247 / camilla.holmstrom@raseborg.fi

Sekreterare Barbro Ratia 
Tfn 050 5233 785 / barbro.ratia ( at ) outlook.com