Ekenäs Landsbygds Marthaförening

Välkommen till Ekenäs Landsbygds Marthaförening

Föreningen är grundad år 1936 för området väster om Pojoviken, det vill säga Österby, Vesterby, Trollböle och Leksvall. Numera bor cirka hälften av medlemmarna i stadens centrum, där vi också har vår föreningslokal Aronia, på adressen Sigfrid Aronigatan 6 B.


Föreningsmöten hålls var tredje måndag kl. 18.30 på Aronia, från slutet av september till slutet av maj. Varje möte har ett givande program, ofta föredrag eller presentationer, men också exempelvis bingo och blomauktioner. Vi firar våra jubilarer både vår och höst med fest på restaurang. Föreningen ordnar påsk- och julbasar. Föreningen har en klubb, tisdagasklubben, för daglediga Marthor som samlas under perioden oktober–april varje tisdag kl. 14–16 på Aronia. På programmet står bland annat basarförberedelser och Moder Teresa-filtar. Kontaktperson för tisdagsklubben är Vega Boström, 0400 942 869.

Kretsen Aronicorna

Under Ekenäs Landsbygds Marthaförening finns kretsen Aronicorna. Kretsen är grundad 1995 och har 46 medlemmar. Aronicorna träffas en gång i månaden, där fokuset för kvällarna är att orka i vardagen och få ny energi. Inom kretsen råder en stark vi-anda.

Så föddes kretsen

Onsdagen den 4 oktober träffades nio ”nya Marthor” i Österby skola, sammankallade av Vega Boström. Där berättade Gun Lundsten om Marthakretsen från Tenala, de Evigt Ungas, verksamhet. Gerd Fagerlund valdes till kassör, men ingen ordförande valdes ännu. Man beslöt att träffas på nytt den 13 november på Sigfrid Aronigatan.

Den 13 november 1995 är ”dopdagen” för Marthakretsen Aronicorna med Vega Boström som "gudmor". Förutom att man bestämde namnet, valdes Tua Kytöläinen till ordförande och Helena Wikholm till sekreterare. Man beslöt även att varje gång betala en kaffepeng till kassan. I det mötet deltog 10 personer. Systemet med kaffepengen avskaffades år 1999 och istället infördes en medlemsavgift.

Aronicorna i dag

Av de tio personer som deltog i det första Aronica-mötet för exakt tjugo år sedan är två fortfarande aktiva: kretsens första kassör, Gerd Fagerlund, och Tua Ellenberg-Nyman. En annan som varit länge medlem är Camilla Holmström. Hon anslöt sig år 1996. 1997 blev hon utsedd till föreningens representant i styrelsen för landsbygdsmarthorna. År 1998 valdes hon till ordförande för Aronicorna, vilket hon år 2015 fortfarande är. Camilla Holmström är numera också ordförande i moderföreningen Ekenäs landsbygds Marthaförening och vice ordförande i Västra Nylands marthadistrikt. Hon har flitigt närvarit vid distriktets och i Marthaförbundets vår- och höstmöten på olika håll i Svenskfinland.

Under de tjugo åren har medlemsantalet sakta vuxit, och är idag 48 personer, vilket är nästan femdubblat jämfört med det första mötet. Vid de enskilda sammankomsterna har deltagarantalet hållit sig kring 14 i medeltal under de senaste åren. Om det finns någon som deltagit i alla begivenheter, kan man lugnt säga att denna någon har haft möjlighet att lära sig en hel del inom många olika områden.

Kretsens program

De populäraste programmen har rört fysisk aktivitet och välmående. Bland motionsformer som prövats finns till exempel självförsvar, pilates, vinterbad, stavgång, shiatsu, golf, bowling, gång, magdans, vattengymnastik, ridning, konditionsträning, zumba, antigymnastik och deltagande i Kanontian. Vad välmående beträffar har man haft gästföreläsare som berättat om atlaskotan, mindfulness, alternativ medicin, skrattyoga, taktil stimulering, färgterapi, Juice Plus, medicinsk laser, zonterapi, hormoner, bukhjärnan och Feng Shui. Och naturligtvis har skönhet, mode och stil funnits på programmet under åren.

Mer än vartannat år har någon typ av vinprovning ingått i programmet. Man har provsmakat rödviner, starkviner, champagne, cider, äppellikör och kanske något mer. Ibland har man också provsmakat annat än alkoholhaltiga drycker; te, choklad och glass till exempel. Med undantag av några år i början av verksamheten har restaurangbesök i hemknutarna och längre bort gjorts minst en gång per år. Aronicorna har också själva stått för maten vid många tillfällen, till exempel sammankom man under en rad år inför julen och tillredde en grekisk, italiensk, spansk eller mexikansk måltid under ledning av hushållsproffsen Kate och Camilla. Eftersom inga utrymmen längre står till förfogande för dessa matlagningsseanser, avnjuts numera julfestmåltiden på restaurang.

Aronicorna har också haft möjlighet att bekanta sig med många olika branscher inom yrkeslivet. Sjöbevakare, poliser, radio-, TV- och tidningsredaktörer, skådespelare, silversmeder, barnmorskor, bagare, zoologer, personal inom Kårkulla och barnavårdsföreningen och många fler har visat upp sina arbetsplatser eller berättat om hur deras vardag kan se ut. Också hobbyverksamhet som sidenmålning, ljusstöpning och trädgårdsodling har lärts ut åt intresserade medlemmar.

Kultur och historia har också intresserat Aronicorna under de tjugo åren. Många teaterresor och besök på historiska gårdar har gjorts, t.ex. till Westerby, Gullö och Söderlångvik. Likaså har man besökt muséer och vandrat i Gamla stan i Ekenäs och gått i Mannerheims fotspår i Hangö. En av de mera speciella resorna gick till Aira Samulins Hyrsylän mutka, där man fick bekanta sig med hennes imponerande samlingar och höra värdinnan berätta om sitt liv. Många lantgårdar med varierande verksamhet har också gästats av Aronicorna, såsom, Mörby, Malarby och Mellangård.

Övrig verksamhet

Under några år i början av sin verksamhet hade kretsen fadderbarn i Tanzania och Senegal, till vilken det betaldes en summa varje månad. Under de tolv senaste åren har kretsen haft hand om caféverksamheten under Marthornas höstmässa i Ungdomsgården i Ekenäs, vilket gett extra klirr i kassan. Numera delar Aronicorna dessutom ut varje år ett bokstipendie till en pojke och en flicka i högstadiet samt ger ett bidrag till DUV.

Slutligen kan man bara konstatera att Aronicorna är, har varit och kommer hoppeligen också i fortsättningen att vara en aktiv och livskraftig krets!

Aktuellt

Nästa träff

08.04.2019 kl. 12:45

Foton från Aronicornas verksamhet 2014

20.04.2015 kl. 13:33

Program för våren 2013

Här kan du ta del av både föreningen och kretsen Aronicornas vårprogram.
26.03.2013 kl. 09:36

Foton från verksamheten under 2012

02.01.2013 kl. 10:17
Kontaktuppgifter

Kontakt

Camilla Holmström
Ordförande
camilla.holmstromraseborg.fi

Barbro Ratia
Sekreterare
barbro.ratiaoutlook.com
050 5233 785

 

Kontakt Aronicorna

Camilla Holmström
Ordförande
camilla.holmstromraseborg.fi
040 8610 247
Susanne Lindén
Sekreterare, tar emot anmälningar till våra träffar
susanne.lindenop.fi